Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

W dniu 2.05.2023 została podpisana umowa o przyznaniu pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na podstawie której powstaje

„Ośla Dolina” – Ośrodek donkey-trekkingu
z zapleczem noclegowym, terapeutycznym i edukacyjnym.

Celem działania jest stworzenie ośrodka, umożliwiającego rekreacyjne wycieczki w towarzystwie osłów naszej z farmy z możliwością noclegu a także udostępnienie zajęć z zakresu onoterapii i stworzenie zaplecza edukacyjnego, dotyczącego animaloterapii i ekologii. W efekcie działania powstanie domek rekreacyjny z sześcioma miejscami noclegowymi, tablice informacyjne opisujące szlaki wycieczkowe z osłami oraz zaplecze do działań terapeutycznych i edukacyjnych.